^Powrót na górę

logo

W naszej szkole na lekcji języka angielskiego nauczali dość nietypowi nauczyciele – uczniowie  klasy piątej i szóstej.
Metoda „uczymy innych” polega na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów w planowanie, przygotowanie i prowadzenie lekcji. Jej zaletą jest to, że pozwala zaangażować uczniów, którzy wchodząc w rolę uczącego, mogą podzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą
z innymi.
Korzyści z zastosowania tej metody są obustronne – zarówno uczą się uczniowie postawieni w roli nauczyciela, jak i odbiorcy. Uczenie innych pozwala na utrwalenie posiadanych wiadomości i umiejętności oraz na rozwój nowych umiejętności, wymaga kreatywności, otwartości od uczniów.

Postawieni w roli ekspertów uczniowie, poczuli odpowiedzialność nie tylko za swoje uczenie się, ale również za innych!!!

Polecamy wszystkim,

Uczniowie klas piątych i szóstych z p. Joanną Czernia

Fotorelacja

 

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.
Nie żądaj, lecz przekonuj.
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć…”

Janusz Korczak 

Poznawanie przyrody powinno być interesujące. Lepiej niż wykłady i definicje przemawiają do ucznia  doświadczenia i eksperymenty, w których może sam uczestniczyć, przeprowadzić obserwacje i formułować wnioski. Ponad 35 uczniów klas 4 - 6 naszej szkoły bierze udział w zajęciach innowacyjnych Akademia Przyrody. Pracują w trzech grupach wiekowych. Samodzielne eksperymentowanie przybliża im skomplikowany świat chemii, fizyki i biologii  pozwalając lepiej go zrozumieć. Uczniom nie brakuje pomysłów – inspiracją są często publikacje książkowe i internetowe. Eksperymenty i pokazy wykonywane pod okiem nauczyciela stają się bezpieczną i rozwijającą formą aktywności ucznia. Pozwalają się uczyć, bawić a ciekawie zademonstrowane są formą dzielenia się wiedzą z innymi.

Barbara Lech

28 października 2016 r., w naszej szkole odbył się kolejny, barwny happening. Inicjatorami tego spotkania był Samorząd Uczniowski oraz szkolna biblioteka. Uczniowie przebrali się na bal za różnych świętych. W tłumie wyróżniało się kilku św. Mikołajów, siostry Faustyn, św. Albert, św. Edyta, św. Ewelina, św. Kazimierz, Matka Teresa z Kalkuty i wielu innych. Podczas spotkania uczniowie usłyszeli kilka ciekawostek z ich życia. Dowiedzieli się również, że warto żyć żyć w zgodzie z prawdą i z zasadami, aby kiedyś zostać świętymi .

Na zakończenie wszyscy odtańczyli wspólny taniec do utworu z repertuaru „Siewców Lednicy” i „Arki Noego”. Wielu uczniom spodobał się pomysł balu i wyrazili chęć powtórnego udziału w takim przedsięwzięciu.

E. Dziedzic – Florek
Fotorelacja

Niecodzienne warsztaty QULINGU - techniki plastycznej polegającej na skręcaniu wąskich pasków papieru i uzyskiwaniu ciekawych form dekoracyjnych  - przeprowadziła  pasjonatka tej sztuki – Aleksandra Bożek – uczennica klasy szóstej naszej szkoły.

Na początek krótki wykład, następnie prezentacja swoich prac a potem zaczęła się już czysta twórczość i kreatywne kształtowanie spiralnych elementów przez wszystkich. Taka sztuka ma działanie odstresowujące i daje wiele radości – polecamy.

 Fotorelacja

Klasa 6 z wychowawczynią. 

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach