^Powrót na górę

logo

Miłosierni jak Ojciec.

Drodzy Rodzice!!!

Pragniemy Wam zaproponować uczestnictwo w programie „Wychowanie do wartości” poprzez rozmowy i dyskusje ze swoimi dziećmi na temat dotyczący wartości moralnych.
Bycie rodzicem to szczególny rodzaj kariery a wychowanie to inwestycja w rozwój i przyszłość naszych dzieci!!!

Czym jest wychowanie

Wychowanie jest rodzajem budowania –bardzo trudnego i wymagającego ponieważ dotyczy człowieka. Stosując pewną analogię można porównać je do budowania domu .Domy mogą wyglądać bardzo różnie, ale zawsze musza mieć solidne fundamenty, które jakościowo nie będą się od siebie różniły. Podobnie jest z naszymi rodzinami .Są bardzo różnorodne, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, ale każdej zależy aby ten fundament był SOLIDNY.

Wychowywanie dziecka jest przywilejem i niełatwym obowiązkiem rodzica. Dotkliwy deficyt wartości w życiu społecznym powoduje niepokój o przyszłość dzieci. Wychowanie to pomoc w rozwoju ,czyli w zbliżaniu się do wartości najważniejszych jak dobro, miłość prawda. Wychowawca-rodzic wskazuje wychowankowi wartości przez własne życie, zmierzając do tego ,aby przyjął on za swoje ukazywane mu zasady, oraz aby ich realizacja nie wynikała z przymusu ale ze świadomego wyboru.

Wychowywać –to pomagać w poszukiwaniu i odkrywaniu tych wartości.

Ojciec św. Jan Paweł II znał to, co kryje się w młodych sercach. We Włocławku w 1991 r. Ojciec Św. Powiedział:
«Młody człowiek jest wrażliwy. Jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, wartości duchowe. Czasem ich burzliwie szuka, ceni tych ludzi, którzy ich nauczają. Ta wrażliwość jest cechą właściwą młodych serc»

Nauczanie dziecka wartości jest największym zadaniem wychowawczym rodziców i nauczycieli.

W obecnym czasie nasza szkoła pragnie wyjść naprzeciw temu zadaniu włączając nauczanie konkretnych wartości moralnych w Szkolny Program. Profilaktyki. W procesie edukacyjno-wychowawczym będziemy zwracać szczególną uwagę na kształtowanie takich wartości jak szacunek, uczciwość, posłuszeństwo, szczęście i optymizm, odpowiedzialność i samodyscyplina, przyjaźń, mądrość, odwaga i miłość.

Istotą naszego działań wychowawczych jest jedność domu i szkoły w wychowaniu do wartości.

Zatem prosimy Was – rozmawiajcie i dyskutujcie ze swoimi dziećmi na tematy dotyczące konkretnych wartości, pokazujcie jak wielkie znaczenie maja w codziennym życiu. Popierajcie własnymi przykładami. Bowiem tylko wspólne działania mogą prowadzić do oczekiwanych efektów wychowawczych.

„Pomóżmy dzieciom by każdy z nich stał się tym kim stać się może”

J.Korczak

Opr.Katarzyna Cygan

Pedagog Szkolny

W piątek 16. września uczniowie klas piątych wzięli udział w wycieczce historycznej „W średniowiecznym Tarnowie” w ramach projektu „Tarnów, moja ojczyzna - wielka historia w małym mieście”.

Celem wycieczki było poznanie historii Tarnowa od momentu założenia miasta tj. od nadania aktu lokacyjnego 7 marca 1330 roku przez króla Władysława Łokietka do XVI wieku.

Pani Anna Riebandt, nasz przewodnik poprowadziła nas szlakiem Leliwitów Tarnowskich, rozpoczynając od Bazyliki Katedralnej tj. pierwszego tarnowskiego kościoła parafialnego, będącego równocześnie pierwszą budowlą murowaną w Tarnowie. Kościół został ufundowany przez założyciela Tarnowa Spicymira Leliwitę – kasztelana krakowskiego i rozbudowany przez jego potomków.

Za katedrą znajdują się domy, należące do najstarszych budynków w mieście, m.in. Dom Mikołajowskich.

Ulicą Katedralną przeszliśmy przez tzw. Bramę Krakowską tj. skrzyżowania ulicy Katedralnej z ulicą Wałową, gdzie w średniowieczu można było wjechać do miasta od strony zachodniej.

Ulica Wałowa, swoją nazwę zawdzięcza murom obronnym, którymi otoczone było miasto. Na linii murów stawiano baszty tj. podstawowe elementy fortyfikacyjne w postaci wież. Jedną z takich baszt jest tzw. basteja tj. półbaszta na ul. Basztowej, która broniła północny odcinek murów miejskich.

Przy ul. Wałowej znajduje się skwer z pomnikiem Króla Władysława Łokietka, upamiętniający postać polskiego władcy z dynastii Piastów, który wpisał się wielkimi literami w historię naszego miasta.

Ulica Wałowa kończy swój bieg u wrót tzw. Bramy Pilzneńskiej, drugiej z dwóch głównych bram miejskich, którą od wschodu można było wjechać do średniowiecznego Tarnowa.       Z Bramy Pilzneńskiej skręciliśmy w ul. Szeroką, która zaprowadziła nas do dawnego oraz obecnego kościoła i klasztoru OO. Bernardynów.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy na Rynku, głównym placu miejskim, który w dawnym Tarnowie był tętniącym życiem targowiskiem.  

Program historii w klasie piątej rozpoczyna się w średniowieczu. Uczniowie zaczęli jego realizację od poznania dziejów Tarnowa - swojej małej ojczyzny, którego początek sięga czasów piastowskich. Przenieśliśmy się w czasie o prawie 700 lat wstecz. Naszym udziałem były ciekawe miejsca i zdarzenia.

Fotorelacja

Kierownik wycieczki : Krystyna Tadel

Wychowawcy: Agnieszka Zając i Magdalena Mucha

Nasza szkoła duży nacisk kładzie na edukację związaną z bezpieczeństwem.Uczniowie klasy I mieli okazję porozmawiać z panią policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, o ważnej roli elementów odblaskowych.Poznali zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. Na zakończenie spotkania pierwszaki otrzymały w prezencie kamizelki i inne elementy odblaskowe.

Lucyna Żurowska

Zobacz fotorelację

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji Narodowego Czytania, czyli wielkiego, wspólnego spotkania z klasyczną literaturą pisaną piękną polszczyzną.

Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza – w 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza.

Fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza odczytał z-ca wójta Gminy Tarnów- Sławomir Wojtasik - oraz król Bractwa Kurkowego - Stanisław Jędrzejczyk. Wielu uczniów przebrało się za bohaterów książek Henryka Sienkiewicza. Dzieci przygotowały też transparenty z hasłami promującymi czytelnictwo np. „Książka jest przyjacielem człowieka, w bibliotece na nas czeka”, „ Mieszkanie bez książek ciemniejsze jest niż bez lampy”, „Lek na głowę jest w aptece a na mądrość w bibliotece”. W przyszłości zostaną one wykorzystane podczas innych podobnych akcji w szkole.

M. Mucha

Fotorelacja

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach