^Powrót na górę

logo

W ramach realizacji  edukacji regionalnej klasa 2a rozpoczęła cykl zajęć muzealnych poświęconych tematyce etnograficznej. Spotkania stanowią wykłady połączone z zajęciami interaktywnymi. W otoczeniu licznie zgromadzonych eksponatów uczestnicy mają możność zapoznać się z tradycjami ludowymi, życiem w wiejskiej chacie, dawnymi rzemiosłami. Za nami pierwszy pobyt w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, kolejny -  w grudniu. Wkrótce  rozpoczniemy też  na zajęcia muzealne w tarnowskim Ratuszu.

A. Chrzanowska

OGŁOSZENIE!

 7 LISTOPADA 2014 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 940 ROZPOCZNIE SIĘ SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "KONCERTUJEMY DLA NIEPODLEGŁEJ"

 DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU (PIĄTEK) 

O GODZINIE 1500 ROZPOCZNIE SIĘ GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "KONCERTUJEMY DLA NIEPODLEGŁEJ"

My uczniowie klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Zgłobicach
Ślubujemy
Być pilnymi i wzorowymi uczniami
Dobrymi kolegami
Obiecujemy godnie reprezentować
 Dobre imię naszej szkoły
Swym zachowaniem i nauką
Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom
    ŚLUBUJEMY.
W obecności dyrekcji szkoły ,nauczycieli, rodziców i wszystkich zaproszonych gości, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po zaprezentowaniu programu artystycznego ,Dyrektor szkoły mgr Ewa Sojat dokonała pasowania na uczniów. Dzieci otrzymały legitymacje szkolne i słodycze. Klasy drugie powitały pierwszaków i przygotowały dla nich drobne niespodzianki.Występ dzieci bardzo się podobał . Klasy pierwsze śpiewająco i wspaniale zdały egzamin na uczniów naszej szkoły i zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.
mgrM.Śliwa
mgrB.Wilusz-Jana

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach